Административни и HR услуги

Payroll services - inb.bg

Всеки собственик на работещ бизнес е наясно колко важно е прецизното администриране на персонала. Поверяването на тази отговорна дейност на специалисти спестява на компанията проблеми със служителите, проблеми с органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.

Ние подготвяме документите и регистрираме вашата фирма там, където е необходимо. Експертите на ИНБАЛАНС България са на ваше разположение за:

  • Регистрация на фирмата във всички държавни органи, където е изискуемо;
  • Прецизно администриране на персонала;
  • Изготвяне на графици за работно време, отпуски, изчисляване на обезщетения и др.;
  • Помощи при наемане на служители и прекратяване на трудови правоотношения;
  • Изготвяне на трудови и граждански договори;
  • Подготвяне на трудови характеристики;
  • Подготвяне на Вътрешни правила за работа във фирмата;
  • Други административни и HR услуги по заявка.

Задайте вашите въпроси във връзка с необходимите ви услуги и поискайте индивидуална оферта сега! ► КОНТАКТИ

Прецизното администриране на персонала от експертите на ИНБАЛАНС спестява на компанията ви проблеми със служителите, с органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.