Клиенти

Вие сте тук

Онлайн търговия

Изискванията към счетоводното отчитане на онлайн търговията са сред най-динамично променящите се и спазването на нормативната уредба може да е предизвикателство дори за опитни експерти в бранша. Екипът на...

Софтуерни компании

Счетоводното обслужване на ИТ отрасъла е приоритет за ИНБАЛАНС България. Специалният ни интерес се основава на първо място на това, че ние самите непрекъснато внедряваме в дейността си иновативни софтуерни...

Хотели и ресторанти

Счетоводното обслужване на ресторанти и хотели, както и на всеки друг бранш, има особености, които екипът на ИНБАЛАНС познава добре и с които се съобразява, за да гарантира сигурност за финансите на своите...

Лечебни заведения

ИНБАЛАНС България притежава значителен опит в работата със структури, регистрирани по Закона за лечебните заведения. Ние може да ви помогнем както с регистрацията, така и със счетоводното обслужване.

Аптеки

Дейността на аптеките се регламентира от конкретни нормативни изисквания относно продажбата на лекарствени продукти. Опитът на ИНБАЛАНС в счетоводното обслужване на аптеки гарантира на нашите клиенти...

Производствени предприятия

Експертите на ИНБАЛАНС имат над 20 годишен опит в счетоводното обслужването на предприятия, извършващи производствена дейност. С наша помощ ръководителите на бизнеса могат да достигнат до оптимални...

Търговия на дребно

Счетоводството на търговците на дребно има важната задача да синхронизира дейността на магазина с динамично променящата се нормативна уредба. ИНБАЛАНС разполага с експертизата, опита и ресурсите, за да...

Търговия на едро

Експертите на ИНБАЛАНС България ви предлагат опита си в предоставянето на счетоводни услуги, съобразени с особеностите на бизнеса в сфирата на търговията на едро.