Мария Димитрова

Нашият екип - Мария Димитрова

Счетоводител

mariya.dimitrova@inb.bg

Образование: Бакалавър, Стопанско управление, ПУ "Паисий Хилендарски"
Професионален опит (актуализиран - октомври 2020 г.): В счетоводния бранш - 16 г., от които 4 години вещо лице - изготвяне на съдебно-счетоводни експертизи в Районен съд - Пловдив и Административен съд - Пловдив / в Счетоводна кантора Инбаланс - 1,5 г.
Защо харесвам работата си в Счетоводна кантора Инбаланс: Харесвам работата си в Счетоводна кантора Инбаланс заради колектива с който работя, опита, който придобивам, организацията на работния процес. 
Какво ме мотивира да се справям с предизвикателствата в работата ми като счетоводител: Предназначението на човек е постоянно да се развива. Развитието е моята мотивация.
Нещо позитивно, което искам да кажа на посетителите на inbalance.bg: Успехът не е нещо, което идва изведнъж. Той се случва стъпка по стъпка!