ТРЗ услуги и обработка на заплати - ИнБаланс Пловдив

ТРЗ услуги - Обработка на заплати и управление на персонала от ИНБАЛАНС - Пловдив

Вашият бизнес се нуждае от нещо повече от счетоводител, който да обработва заплатите на служителите? ИНБАЛАНС - Пловдив предлага ефективни и навременни ТРЗ услуги, които ще ви позволят да оптимизирате разходите си за администриране на персонала, да изпълнявате безпроблемно нормативните изисквания към вас като работодател и да планирате бъдещия растеж на вашата компания.


Какво ще спечелите освен качествено ТРЗ обслужване? 

  • Нови бизнес идеи. 
  • По-лесно спазване на норми при динамично променящо се трудово и осигурително законодателство. 
  • Управлението на човешкия ресурс на вашата компания на по-високо ниво.
  • Пестене на време и средства, изразходвани за вашата администрация;

Екипът ни предлага повече от 20 години експертни счетоводни услуги, абонаментно ТРЗ обслужване, регистрация на фирми и широк набор от други услуги, необходими за успешното функциониране на бизнеса. 

Опитът на нашите експертни служители в съчетание с иновативни решения, модерни технологии, солидни контакти с институции и стабилни бизнес партньорства, е гаранция за качеството на услугите, които ще получите.

Контакти

  • Адерс: ул. Братаница 12, Пловдив 4000, България
  • Телефон: +359 32 26 66 60
  • E-mail: plovdiv@inb.bg

Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи

Facebook, Twitter, LinkedIn