Управленско счетоводство и контрол

Accounting and tax consultations - inb.bg

Екипът от експерти на ИНБАЛНС България осигурява на своите клиенти целия необходим ресурс от информация за финансовия аспект на миналите, настоящите и бъдещите дейности на фирмата. Всеки бизнес ръководител е наясно колко необходима е навременната оценка за ефекта от направените разходи по осъществяване на един или друг проект.

Инструментът, който предоставя възможност за детайлен анализ и информирани решения на базата на далновидни прогнози, е именно професионалното управленско счетоводство.

Нашите счетоводни услуги по управление и контрол включват следните елементи:

  • прогнози за паричните потоци;
  • контрол на ключови показатели за ефективност;
  • доклади, които анализират съществени показатели;
  • рентабилност на бизнеса;
  • реализиране на нови проекти или маркетингови стратегии.

Основните принципи, които спазваме при осъществяването на нашата счетоводна и консултантска дейност, са компетентност, конфиденциалност, честност и отговорност. Клиентите на ИНБАЛАНС получават:

  • гарантиран професионализъм при идентифицирането на уместни и точни данни в съответствие с определени правни и технически стандарти;
  • сигурност относно запазването на поверителността на предоставената информация;
  • спазване на етичните норми и обективност;
  • отговорно отношение.

Управленското счетоводство е в основата на функциониращия и ефективен бизнес. Използвайте удобен за Вас начин за комуникация, за да поискате индивидуална оферта за услугата ► КОНТАКТИ