Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

НАП разяснява в становище промените в Наредба № Н-8

НАП разяснява в становище промените в Наредба № Н-8Приходната агенция публикува становище, в което обобщава новите моменти в в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

С промени в чл.2 от наредбата се цели синхронизиране със ЗТРРЮЛНЦ чрез замяна на думите "ЕИК на Търговец" с "ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ". Също така с измененията в чл.2, ал.1, т.2 на наредбата, считано от 1 януари 2019 г. с декларация обр.№1 вече няма да се подават данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения ца лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане. Формулярът и указанията за попълването му са актуализирани съобразно новата разпоредба.

От НАП разясняват и измененията и допълненията в чл.3 на наредбата, касаещи изискванията за влезли в сила задължителни предписания, издадени от контролните органи на НОИ, при подаването на декларация обр.№1 за лица, работещи без трудово правоотношение и подлежащи на осигуряване(код за вид осигурен 14). 

Обърнато е внимание на промяната в т.2 от Забележките след т.16 в указанията за попълване на декларация обр.№1, с която са заличени думите "след превръщането на нощните часове в дневни". В становището са посочени също така примери, илюстриращи попълването на новосъздадената т.16.5 в декларация обр.1 "Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж".

Отбелязано е и изменението в декларация обр.№3, касаещи лицата в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище.

Пълният текст на становището е достъпен в интернет страницата на НАП, рубрика Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции, както и тук:

Становище 20-00-22 от 29.01.2019 относно промени в Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Източник: НАП  

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове