Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Търговска банка Виктория ЕАД (не е включен в регистъра на БНБ от 11.2019 г.)

Въз основа на Решение № 76 на Управителния съвет на Българска народна банка, взето на негово заседание, проведено на 22.06.2014 г., както и на основание чл. 116, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) банка „Креди Агрикол България” ЕАД е поставена под специален надзор за срок от три месеца, за същия срок и дейността и ̀ е ограничена, като е постановена и изрична забрана за извършване на всички дейности съгласно издадения лиценз за извършване на банкова дейност.

На 08.08.2014 г. в Търговския регистър e вписано изменението на фирменото наименование на „Креди Агрикол България” ЕАД, обозначено в лиценза и́, на Търговска банка “Виктория” ЕАД.

От 12.12.2014г. Търговска Банка „Виктория” ЕАД възобновява своята дейност.

Не е включен в регистъра на БНБ от 11.2019 г.

 

 

 

ТБ „Виктория” ЕАД възобновява своята дейност от днес

ТБ „Виктория” ЕАД възобновява своята дейност от днес

От 12 декември Търговска банка "Виктория" зопжчво да обслужва без ограничения вложителите в банката и да извършва всички дейности съгласно лиценза си за банкова дейност. 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове