Други юридически услуги

Legal services​​​​​​​ - inb.bg

ИНБАЛАНС България предлага различни други юридически услуги, свързани с комплексното бизнес обслужване на предприятия. Нашите юристи са на разположение при:

  • Изготвяне на договори по ЗЗД;
  • Представителство пред различни органи, организации и институции;
  • Осигуряване на услуги от компетентен нотариус;
  • Осигуряване на адрес на управление на предстоящото за вписване юридическо лице;
  • Откриване и закриване на банкови сметки, представителство пред банки;
  • Съдействие при водене на бизнес преговори;
  • Помощ и съдействие при регистрация и лицензиране, изисквано от различни нормативни актове.

Нашите клиенти получават експертна и навременна консултация по всички юридически въпроси.

Правните услуги, които предоставя ИНБАЛАНС България, са с една основна цел - просперитетът на нашите клиенти.