Счетоводна къща Инбаланс - София

Accounting company InBalance Sofia - inb.bg

"Инбаланс София" ООД е дружество, създадено през 2015-та година като част от Национална мрежа от независими счетоводни предприятия "Инбаланс". Екипът на "Инбаланс София" ООД работи повече от 15 години в областта на счетоводните услуги под името "Генис консулт". От 1999-та година до днес се утвърдихме като успешна фирма в бранша, която налага стандарти за работа и прилагане на добри практики. 

От 2015-та година към екипа ни се присъедини адв. Донка Цолова, с което разширихме спектъра на предлаганите услуги. Адв. Цолова има дългогодишна практика в областта на гражданското право и гражданския процес. 

Мисията ни е да осигурим пълна информираност на нашите клиентите, счетоводни и правни услуги с високо качество.

Специализирани сме в прилагането на иновативни решения за комуникация с електронни документи с цел осигуряване на удобство за нашите клиенти, което от друга страна доведе до намаляване на използваните документи на хартиен носител с над 70% за последните пет години.

Особено внимание обръщаме на изготвянето на отчети и доклади към нашите клиенти, като внимателно изследваме техните нужди от информация. Във взаимоотношенията ни с клиенти залагаме на откритост, честност и удовлетворяване на специфичните им бизнес потребности. Прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент.

Обслужваме фирми от различни браншове и държави както следва:

  • Търговия – България, Испания, Канада, Гърция
  • Услуги (Консултантски, IT, Call center, Маркетинг)– България, Израел, Гърция, САЩ
  • Производство – България

Повече от 15 години опит в сферата на счетоводното обслужване на български и чуждестранни фирми ни дава увереност, че ще ви предоставим професионални счетоводни, финансови, правни и други услуги с гарантирано качество.

Екип