Счетоводство за аптеки

Accounting services for pharmacies - inb.bg

Търговската дейност на фармацевтичните компании се регламентира от редица специфични нормативни изисквания относно продажбата на лекарствени продукти. Това е отразено и в счетоводното обслужване на аптеки, което трябва да се съобразява с конкретните законови рамки и да спазва освен стандартните разпоредби и такива, пряко обвързани с особеностите на отчетността в този бранш.

Обработката на документация, когато аптеката работи по договор с НЗОК, е една от трудоемките задачи, изискващи специфични познания. Опитът на ИНБАЛАНС България в счетоводното обслужване на аптеки гарантира на нашите клиенти сигурност за финансовия аспект на техния бизнес.

Големите, а и по-малките аптеки със свободен достъп предлагат разнообразни стоки - не само лекарства, но и много козметика, санитария и други, поддържат висока стокова наличност и инвентаризации се правят доста често. Екипът на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на разположение на фармацевтите при необходимост от консултации и съдействие за оптималното осъществяване на отчетността и анализиране на резултатите от нея. 

С наша помощ вие ще градите успешни стратегии и ще осъществявате плановете си за растеж. За да получите Вашата индивидуална оферта за счетоводни услуги ► ВЪПРОСНИК - ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

Опитът на ИНБАЛАНС в счетоводното обслужване на аптеки гарантира на нашите клиенти сигурност и растеж.