Абонаментно ТРЗ обслужване

Payroll services - inb.bg

Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС създаде ТРЗ център за улеснение на фирми, които изискват максимално ефективно обслужване на дейностите „Труд и работна заплата и Личен състав”:

  • ТРЗ центърът предоставя експертни услуги в областта на обработката на заплати, воденето на регламентираната в нормативните актове документация и отчитането на всички дейности, свързани с Труд и работна заплата и Личен състав.
  • ТРЗ центърът осигурява професионално обслужване на всички процеси във фирмата, свързани с управление на задължения във връзка с наетия персонал. Това ви гарантира спазването на законовите изисквания и срокове по ефективен начин и на приемлива цена. И независимо дали останалите счетоводни дейности на компанията се извършват от вътрешен екип или външна счетоводна къща.
  • ТРЗ центърът е съставен от квалифициран екип от ТРЗ специалисти с богат опит в областта на трудово правните отношения и ТРЗ дейността. Ежедневна част от тяхната работа е следене и информиране за всички промени, свързани с нормативната регламентация на труда и работната заплата у нас и извън страната.

Вашата индивидуална оферта за абонаментно ТРЗ обслужване ще получите максимално бързо и удобно, използвайки  някоя от опциите за КОНТАКТИ с офисите на ИНБАЛАНС.

ТРЗ центърът е предназначен за:

Фирми с вътрешно счетоводство, които:

  • нямат излишни средства за наемане на отделен счетоводител, който да извършва ТРЗ дейността;
  • вътрешният им счетоводител няма физическата възможност, нито времето за запознаване и следене на всички промени в осигурителното и трудовото законодателство;

Фирми с външно счетоводство, които:

  • не са доволни от обслужването на ТРЗ дейността на фирмата си, но са удовлетворени от счетоводните услуги по отношение на останалите дейности.