Счетоводно обслужване

Accounting services - inb.bg

Ние обслужваме както български компании, така и чуждестранни, с място на стопанска дейност в България. Целта ни е да облекчим вашата дейност и да ви позволим да се концентрирате изцяло върху работата си, без да разпилявате енергията си за обработка на документи.

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, ние ще Ви предложим:

 • аналитично или синтетично счетоводство;
 • изготвяне и подаване на дневници по Закона за ДДС;
 • обработка на работни заплати;
 • одиторски услуги;
 • счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации;
 • представителство пред НАП, НОИ и др. държавни институции;
 • годишно счетоводно приключване, съставяне и публикуване на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации;
 • подаване на годишни данъчни декларации;
 • изготвяне на тримесечни и годишни отчети за БНБ;
 • изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети за НСИ;
 • други специфични административни услуги, изисквани от клиента.

За повече информация за цената на услугата, посетете нашата секция "Цени".

ИНБАЛАНС България е в непрекъснат процес на внедряване на иновативни решения за счетоводно обслужване и бърза и ефективна комуникация с клиенти и институции.

Ние сме на разположение на нашите клиенти в удобно за тях време и без ограничение в местоположението им.