Ликвидация на предприятия

Legal services​​​​​​​ - inb.bg

Планирате прекратяване на вашата фирмена дейност? Ние имаме солиден опит в осъществяването на ликвидации на фирми.
Дори и за неработеща компания всяка година са в сила редица задължения, регламентирани в данъчното законодателство и изискващи отделянето на времеви, а често и на финансов ресурс за изпълнението им.

Ако собственикът на фирмата няма намерение да развива дейност в бъдещите си планове, вариантът е ликвидация. Срокът за извършване на процедурата е минимум 6 месеца след обявяването на ликвидацията и изчакването на кредиторите на фирмата за предявяване на вземанията им. Важно е да се отбележи, че за да бъде ликвидирана една фирма, то тя трябва да покрие всичките си задължения.

Екипът от експерти на счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на разположение при нужда от професионална помощ за успешното осъществяване на цялостния процес по ликвидация на една фирма. За повече информация относно цената на предлаганата от нас услуга отправете запитването си чрез формата за контакти на удобен за вас офис.

Ликвидацията на предприятие е процес, който е съвкупност от действията на юрист и счетоводител.

Има специфични особености на всеки етап, включително и подаване на корпоративни декларации пред НАП на различни етапи от процеса на ликвидация. Експертите на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС ще ви помогнат да се справите успешно с тази нелека задача.