Консултации по проблеми с персонала

Payroll services - inb.bg

С компетентната помощ на експертите на ИНБАЛАНС вие може да разрешите казуси и проблеми, възникнали в процеса на наемане на служители, изпълняване на работните задължения или при прекратяване на трудови правоотношения по ваша инициатива. Ние ще ви помогнем да вземете максимално ефективни решения когато става въпрос за:

  • уточняване на конкретна заплата, осигурителни вноски и прагове за дейността, начини на плащане;
  • оформяне на индивидуален трудов договор, със залегнали в него специфични ваши изисквания за конкретно работно място и други специфични условия;
  • начини и методи за определяне на работно време и отпуски;
  • контрол на достъпа и отчитане на работното време;
  • консултации по нарушения на трудовата дисциплина и трудовия ред;
  • начини за уволнения, съобразени с изискванията на Кодекса на труда;
  • предотвратяване на пропуски при администрирането на персонала, водещи до материални и морални щети;
  • други проблеми, с които вие се сблъсквате по отношение на човешките ресурси във вашата компания.

За да заявите консултация (на място в офис на счетоводната мрежа или удобно и сигурно онлайн), използвайте опциите за контакт с нас ► КОНТАКТИ

Експертите на ИНБАЛАС ще предоставят на бизнеса ви професионални консултации и решения относно ефективното управление на вашите служители