Счетоводство на онлайн магазин

Accounting services for ecommerce - inbalance.bg

Електронната търговия е съпътстваща или основна дейност на по-голямата част от компаниите, предлагащи продажба на стоки (а понякога и услуги), които не желаят да ограничат потенциалните си клиенти до тези, които посещават физическите търговски обекти. Счетоводното отчитане на домейн, уеб страница и програмни продукти за онлайн магазин, доставката на стоките, разходите, свързани с търговската дейност, разходите за реклама, проучване и афилиейт маркетинг, разходите за рекламации и гаранции, постъпленията от продажби на стоки и нови техники на продажби – дропшипинг, колективно пазаруване, разплащания с клиентите чрез наложен платеж и системи за електронни разплащания изискват специфични познания и опит, с каквито екипът на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС разполага и предоставя с гаранция за качество и удовлетвореност, за да осигури на бизнеса не просто ефективна и безпроблемна работа, а и възможност да развива потенциала си за растеж.

В допълнение, особености, с които Вашият счетоводител трябва задължително да е запознат и да се съобрази, има и в данъчните аспекти, свързани с начисляването на данък добавена стойност, данъчната регистрация и регистрационен режим и изисквания, свързани с търговската дейност на електронния магазин.

Експертите на ИНБАЛАНС осигурява първокласно счетоводно обслужване на фирми от различни отрасли, предлагащи чрез собствени онлайн магазини или посредством платформи за електронна търговия като Amazon широк асортимент от стоки и работещи с клиенти и доставчици както в страната, така и извън нея. 

За да получите Вашата индивидуална оферта за счетоводни услуги ► ВЪПРОСНИК - ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Изискванията към счетоводното отчитане на онлайн търговията са сред най-динамично променящите се и спазването на нормативната уредба може да е предизвикателство дори за опитни експерти в бранша. Екипът на ИНБАЛАНС има солиден опит както в осчетоводяването на дейността на електронни магазини, така и в работата с компании, предлагащи стоки и услуги чрез големи международни e-commerce платформи.