Счетоводство на ресторанти и хотели

Accounting services of hotels and restaurants - inb.bg

Счетоводното обслужване на фирмите, работещи в туристическия бранш - хотели, ресторанти и подобни заведения, има своите особености. Дейността им е регламентирана от редица нормативни актове, познаването в детайли на които е от изключително значение за правилната организация на счетоводната отчетност.

Наред с изискванията на органите по приходите за аналитичното отчитане на приходите и разходите, съществен момент е непрекъснатото движение на персонал и съставянето на графици за работното време.

Сезонният характер на работата в сектора, както и недостигът на квалифицирани кадри, водещ до непрекъснати компромиси от страна на работодателя при назначаване на служители, оттам и до чести уволнения или напускания по различни причини, изискват компетентни ТРЗ решения. Сериозно предизвикателство е и спазването на изискванията на Кодекса на труда при полагането на извънреден труд и труд през почивни дни.

Ресторантите и хотелите, освен на чести проверки от органите на НАП - на първо място от Оперативен контрол, често са ревизирани и от Инспекция по труда за спазване на трудовото законодателство.

Поради тази причина документи като правилници, графици, книги за инструктажи, здравни книжки и т.н. трябва да са непрекъснато поддържани в отлично състояние. Екипът на ИНБАЛАНС има зад гърба си солиден опит в счетоводното и ТРЗ обслужване на хотелиерски и ресторантьорски бизнеси.

За да получите Вашата индивидуална оферта за счетоводство, изпратете ни запитване сега като използвате нашата КОНТАКТНА ФОРМА.

Счетоводното обслужване на ресторанти и хотели, както и на всеки друг бранш, има особености, които екипът на ИНБАЛАНС познава добре и с които се съобразява, за да гарантира сигурност за финансите на своите клиенти и стабилна основа за техния растежа.