Обработка на заплати

Payroll services - inb.bg

Помислете за всички аспекти на бизнеса ви, които са пряко свързани с ефективното управление на най-важния ресурс във всяка копания - хората, които работят за нея. Какво ще спечелите освен качествено ТРЗ обслужване?

Нови бизнес идеи. По-лесно спазване на норми при динамично променящо се трудово и осигурително законодателство. Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС ще ви предостави прекия път към преминаване на управлението на човешкия капитал на по-високо ниво.

Ние изготвяме вашите ведомости по по-добър начин, за да ви гарантираме:

  • Намаляване риска от проблеми и данъчни санкции;
  • Консултации във връзка със спазване на законодателството;
  • Пестене на време, усилия и пари, изразходвани за вашата администрация;
  • Навременно изплащане заплатите на вашите служители, където и да са;
  • Постигане на по-добро управление на вашия бизнес паричен поток чрез нашите практични ТРЗ решения.

Оптимизирайте процеса по обработката на заплатите и администриране на персонала във вашето предприятие като изберете подходящия пакет от услуги и получите персонална оферта чрез удобно запитване чрез избраната от вас опция за КОНТАКТИ с офисите ни в София, Пловдив, Бургас.