Цени - офис София

InBalance - accounting services prices

Разходите ви за счетоводство намаляват с услугите от ИНБАЛАНС София.

ИнБаланс София ООД може да ви осигури експертни финансови и счетоводни услуги на достъпна, конкурентна и гъвкава цена. Вие можете да изберете ценови план в зависимост от специфичните изисквания на вашия бизнес. Ценовата ни структура се основава на броя на изразходваните часове и естеството на вашата дейност. Така счетоводството ви няма да е с неоправдано висок разход. Балансирането идва от нас, а числата от вас.


Месечни абонаменти (включват счетоводно и ТРЗ обслужване):

► Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • до 20 док. месечно -  от 100 лв.
 • от 21 до 40 док. месечно - от 120 лв.
 • от 41 до 80 док. месечно - от 150 лв.
 • от 81 до 120 док. месечно - от 170 лв.
 • над 121 док. месечно - по договаряне

► Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • до 20 док. месечно - от 150 лв.
 • от 21 до 40 док. месечно - от 200 лв.
 • от 41 до 80 док. месечно - от 250 лв.
 • от 81 до 120 док. месечно - от 300 лв.
 • над 121 док.месечно - по договаряне

Допълнителна такса за нает служител - 15 лв. на лице

Допълнителна такса за Интрастат оператор - 50 лв. 


► Регистрация на фирми (с вкл. държавна и банкова такса, ДДС регистрация) - 250 лв.

За всички останали услуги на Инбаланс София ООД, както и за допълнителни запитвания за цена, попълнете формата за връзка с нас сега и ще получите оферта в рамките на 24 часа.

Важно!

Посочените цени са индикативни, подлежащи на преговори, които биха могли да доведат до увеличение или намаление на цената, предложена на интернет страницата. Целта е постигане на максимално удовлетворителен резултат за двете страни. 

 • Годишно приключване - 240 лв.
 • Счетоводни услуги без абонамент (цена на час) - 50 лв.
 • Обжалване на ревизионни актове - 1000 лв.
 • Счетоводни и данъчни консултации (на час) - 60 лв.