Цени - офис София

InBalance - accounting services prices

Разходите ви за счетоводство намаляват с услугите от ИНБАЛАНС София.

ИнБаланс София ООД може да ви осигури експертни финансови и счетоводни услуги на достъпна, конкурентна и гъвкава цена. Вие можете да изберете ценови план в зависимост от специфичните изисквания на вашия бизнес. Ценовата ни структура се основава на броя на изразходваните часове и естеството на вашата дейност. Така счетоводството ви няма да е с неоправдано висок разход. Балансирането идва от нас, а числата от вас.


Нашите месечни абонаменти (включват счетоводно и ТРЗ обслужване) са диференцирани за:

  • Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
  • Фирми, регистрирани по ЗДДС

Цената зависи както от броя документи, които се обработват месечно, така и от броя на наетите служители.

Допълнителна такса се начислява за Интрастат оператор. 


► Регистрация на фирми (с вкл. държавна и банкова такса, ДДС регистрация) - направете запитване за цена ТУК.

За всички останали услуги на Инбаланс София ООД попълнете формата за връзка с нас сега и ще получите оферта в рамките на 24 часа.