Счетоводство за търговия на едро

Accounting services of wholesalers - inb.bg

Екипът на ИНБАЛАНС се състои от специалисти с дългогодишен опит, включващ и счетоводното обслужване на търговци на едро. С наша помощ решенията, които собствениците на бизнес в сферата на търговията на едро трябва да вземат във връзка с управлението на растежа и печалбите на компанията си, ще бъдат по-ефективни и съобразени с актуалните нормативни изисквания.

Ето част от услугите, които Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС предоставя на търговците на едро:

 • Анализ на паричните средства и предложения за увеличаване на паричните потоци;
 • Обсъждане актуални въпроси и тенденции, за да се преборите с конкуренцията;
 • Предложения за пестене на данъци;
 • Съдействие при работа с персонала, помощ за поддържане на ключови служители;
 • Месечна финансова отчетност;
 • Съдействие при създаване на стратегии за постигане на конкретни цели;
 • Изготвяне и подаване на годишните финансовите отчети и данъчни декларации;
 • Изготвяне на прогнози и предвиждания за нови и съществуващи структури, за да се вземат информирани решения;
 • Съдействие и текущо наблюдение на структурата на вашия бизнес с цел да се максимизира печалбата;
 • Подготовка за одити, проверки и ревизии.

Някои от нашите клиенти на едро са:

 • Търговци на едро на хранителни стоки и безалкохолни напитки;
 • Специализирани фирми за разносна търговия;
 • Доставчици на моторни превозни средства и авточасти;
 • Търговци на алкохол, тютюн и тютюневи изделия;
 • Търговци на едро на електрическо оборудване и електроматериали;
 • Търговци на едро на канцеларски материали.

За да получите Вашата индивидуална оферта за счетоводни услуги ► ВЪПРОСНИК - ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Експертите на ИНБАЛАНС България ви предлагат опита си в предоставянето на счетоводни услуги, съобразени с особеностите на бизнеса в сфирата на търговията на едро.