Онлайн счетоводство

Онлайн счетоводство - Инбаланс

Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС се ръководи от стремежа да усъвършенства и разширява набора от бизнес услуги, които осигурява на клиентите си. Това е нашият начин да допринасяме за Вашия растеж.

Защо предлагането на иновативна услуга каквато е online счетоводството е толкова важно за нас?

Онлайн счетоводство от ИНБАЛАНС - това е услугата, която Ви осигурява възможност да обменяте счетоводна документация и да комуникирате с обслужващия Вашия бизнес експерт изцяло дистанционно, без значение Вашето географско разположение или ангажираност в рамките на работното време на счетоводната кантора. 

Премахваме ограниченията 

Благодарение на съвременните технологии за сигурен, бърз и удобен обмен на документи и информация, достъпът до качествено счетоводно обслужване отдавна не е привилегия на компаниите, позиционирани в големите градове. 

За да решите на кого да поверите счетоводството си вече не е нужно да се съобразявате с Вашата локация. Избирайки да работите с екипа от специалисти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС, Вие ще имате опцията да ни предоставяте документацията, свързана с дейността на Вашия бизнес, изцяло по електронен път, без да се налага да ни посещавате лично. 

Минимизираме рисковете

Използването на модерен счетоводен софтуер ни позволява високоефективна обработка на данните от Вашите счетоводни документи. Дигиталният архив е не просто по-удобен за съхранение и работа, но е възможност за детайлно проследяване и бързи справки както от страна на обслужващия Ви счетоводител, така и за Вас като клиент. По този начин се намалява рискът от грешки (дублирани фактури например) и пропуски.

Улесняваме комуникацията

Тъй като комуникацията ни с нашите клиенти не се изчерпва с получаването на пакет от документи за осчетоводяване, за нас е изключително важно да Ви предоставим възможност удобно да задавате своите въпроси, да уточнявате възникнали проблеми, да следите развоя на определен казус. 

Специализираният софтуер, който използваме, осигурява ефективно и сигурно онлайн общуване с обслужващия Ви счетоводител, при което цялата обменена информация е систематизирана и може бързо да бъде достъпена при необходимост.

 

Имате въпроси относно предимствата на online счетоводството и как да се възползвате от тях? Потърсете отговорите по удобен за Вас начин. 


Контакти - офис София

ул. Милин камък № 67, офис 1
Тел.: +359 2 963 02 57, +359 2 963 41 37
Email: sofia@inb.bg


Контакти - офис Пловдив

ул. Братаница № 12
Тел.: +359 88 847 9196
Email: plovdiv@inb.bg


Контакти - офис Бургас

ул. Христо Ботев № 32, ет.1
Тел.: +359 56 815180
Email: burgas@inb.bg