Счетоводство на софтуерни компании

Accounting services of companies in the IT branch - inb.bg

Освен иновациите, които ние черпим от софтуерните компании, за нас те представляват особен интерес и с това, че са най-бързо развиващият се и персепективен отрасъл в България. Ние залагаме на непрекъснато запознаване с особеностите и новостите в нормативната уредба на дейността на софтуерния бранш и се стремим да задоволяваме неговите потребности в областта на счетоводното обслужване. 

Една голяма част от дейността на IT компаниите е ориентирана извън пределите на страната, което се отразява и върху осчетоводяването на предоставяните услуги и софтуерни продукти. Нашите експерти са наясно с особеностите, свързани с начисляване или не на ДДС за сделки в и извън пределите на ЕС. Екипът на ИНБАЛАНС притежава значителен опит в счетоводното обслужване на фирми в бранша, което гарантира на нашите клиенти ефективна защита на интересите им при ревизии от контролните органи на НАП и други институции. 

Често привличането и задържането на специалисти, които да работят за дадена софтуерна фирма, е сериозно предизвикателство. Ние можем да сме ви полезни с анализи на трудовия пазар в бранша и обобщения относно разходите за персонал, благодарение на които ще изградите ефективна стратегия за наемане на талантливи служители и запазването на тяхната мотивация и заинтересованост да останат в компанията ви. 

Не на последно място е организирането на отчетността по начин, позволяващ лесното и достоверно външно оценяване на предприятието. Знаем, че дейностите в бранша включват чести сливания, придобивания и продажби на предприятия. Ето защо е изключително важно да имате една предварителна оценка на вашата компания, ако се интересувате от продажбата ѝ или предлагате акции на фондовия пазар. Можете да я получите като се възползвате от нашите експертни КОНСУЛТАЦИИ по конкретни счетоводни, данъчни и финансови казуси.

За да получите Вашата индивидуална оферта конкретно за счетоводни услуги ► ВЪПРОСНИК - ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводното обслужване на ИТ отрасъла е приоритет за ИНБАЛАНС България. Специалният ни интерес се основава на първо място на това, че ние самите непрекъснато внедряваме в дейността си иновативни софтуерни продукти.