За Нас

Вие сте тук

Accounting network InBalance Bulgaria - About Us

ИНБАЛАНС България е мрежа от счетоводни офиси в България, член на European Accounting Association.

Нашата амбиция е да растем и привличаме партньори не само в страната, но и сред утвърдените представители на бранша в Европа и света. Като член на EAA (European Accounting Association) имаме възможност да обменяме опит в сферата на счетоводството на европейско ниво и да прилагаме добрите практики в помощ на вашия бизнес.

С КАКВО СМЕ РАЗЛИЧНИ

Предлагаме не просто счетоводно обслужване на фирми от всички сфери на бизнеса - производство, търговия на вътрешния и международния пазар, доставка на услуги в ЕС или трети страни и др. Клиентите ни получават широкообхватна бизнес услуга, съответстваща в най-голяма степен на индивидуалните им потребности и гарантираща успех при реализиране на дейността на тяхната компания.  Ние от ИНБАЛАНС предлагаме „под един покрив“ по най-удобния и изгоден за клиента начин едновременно коректно счетоводно обслужване, ежемесечни доклади за дейността, консултации, данъчно планиране, данъчна защита, юридически услуги, кредитни консултации. Тази комплексна услуга ние наричаме партниране. Нашата мисия е ИНБАЛАНС да бъде довереният ваш Партньор, на когото може да поверите административните си задължения и с нас да изградите плановете си за растеж.

КАК ГАРАНТИРАМЕ КАЧЕСТВОТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ

За да сме максимално ефективни и полезни на нашите клиенти, поддържаме високото ниво на експертност на служителите си с регулярни обучения, квалификации, семинари, конференции, дискусии и ежегодно атестиране.  Това ни осигурява увереност, че при динамично променящата се нормативна уредба в България нашите квалифицирани специалисти ще съумеят бързо да разрешат различни данъчно-процесуални и юридически казуси, без да е нужно да чакаме отговор от външни консултанти. 

В допълнение развиваме собствена стажантска програма, с което подпомагаме първите стъпки в счетоводния бранш на млади професионалисти и осигуряваме непрекъснат и детайлен подбор на служители за нашата компания.

Всеки от офисите в националната счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България е с дългогодишна история и опит, който гарантира на клиентите ни увереността, че са поверили финансовия аспект на бизнеса си на доказани професионалисти.

С КАКВО СМЕ ПОЛЕЗНИ

Всички ние, които сме част от екипа на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България, вярваме, че споделянето на информация и експертиза в сферата, в която работим, е от изключително голямо значение както за повишаване на качеството на предлаганите от счетоводния бранш услуги, така и за създаването на успешно балансирана и функционираща бизнес среда, в която нашите клиенти-партньори да развиват дейността си. Това ни убеждение ни мотивира да създадем и развиваме проекта InBalance News - информационен сайт за актуалните новини и казуси в областта на счетоводството и финансите, фирменото и търговското право, иновациите и тенденциите в управлението на бизнеса. 

За да гарантираме, че важната за бизнеса информация ще достигне своевременно до заинтересованите лица, ежемесечно подготвяме бюлетин, акцентиращ върху ключовите материали, публикувани на страниците на сайта. Не пропускайте да се присъедините към получателите му ТУК.