Счетоводна кантора или счетоводител на трудов договор

Счетоводна кантора или счетоводител на трудов договор - inb.bg

Изборът на счетоводител - това е вероятно едно от най-трудните, отговорни и определящи решения, което собственикът на току-що стартиращ бизнес трябва да вземе. Още по-труден е той когато компанията е натрупала история и развива дейността си активно. В този случай често причината да се потърси нов счетоводител е свързана с проблеми в текущото счетоводство, които като последица обикновено носят значителни материални щети, негативни емоции и разход на енергия и време.

Да наема служител или да се обърна към счетоводна кантора?

Според статистиките в по-голямата си част притежателите на малък и среден бизнес избират услугите на счетоводни компании. Каква е причината за това? 

► Ако трябва да степенуваме факторите, определящи в каква посока ще се наклонят везните, без изненада първата позиция се заема от финансовия контекст на решението. 

Колко би ни струвало да назначим счетоводител на пълен работен ден? 

Сумата би била четирицифрена дори без да се отчитат разходите за обезпечаване на работното място с необходимата техника и софтуерни продукти. 

Колко ще плащаме за абонаментно счетоводно обслужване, предоставено ни от счетоводна кантора? 

Проучването на пазара на този тип услуги показва, че цените варират в сравнително широк диапазон и се определят по различни методи, включващи обема и сложността на обработваните документи и броя на наетите служители, спецификата на дейността на съответната компания, дали е регистрирана или не по ЗДДС и т.н. 

В общия случай горната граница на ценовите оферти е под половината от сумата, която биха платили собствениците на малък или среден бизнес за нает щатен счетоводител. За ориентир при калкулиране на този разход вижте цените ни за счетоводно и ТРЗ обслужване.

► Безспорно спестяването на средства е важен мотив при вземане на решение за това кой да води фирменото ни счетоводството, но определено не е единственият. 

Какви други бенефити предлага използването на външни счетоводни услуги? 

Сборът от познанията на няколко експерти, работещи с бизнеси от различни отрасли, винаги е по-голям от индивидуалните компетентности и на най-опитния счетоводител.

Екипът от специалисти на едно качествено счетоводно предприятие ежедневно се сблъсква и решава множество разнообразни проблеми и казуси и притежава ценен практически опит, който със сигурност ще доведе до по-малък риск от грешки и съответно, от санкции от страна на данъчната администрация. 

В допълнение, най-често пропуски в счетоводната отчетност и възникнали в следствие на тях проблеми са за сметка на предоставящия счетоводната услуга, а това спестява на собствениците на бизнеса не малко негативи. 

Как да изберем правилния счетоводител (счетоводна компания)?

Експертът от АССА Шарлот Чънг препоръчва когато избираме на кого да поверим счетоводството на компанията ни, да добавим към факторите за оценка на кандидатите допълнителната стойност, която те могат да прибавят към дейността ни.

"Търсете някой, който да работи с вас като бизнес партньор."

Ето и част от ключовите показатели, по които собствениците на фирми оценяват бъдещите си счетоводители според социологическо проучване по темата:

  • загриженост и персонално отношение към конкретния бизнес и проблемите, свързани с него;
  • личен контакт с управителя на счетоводното предприятие или препоръка от доверено лице, което може да даде положителен отзив за персоналните и професионалните качества на екипа и неговите ръководители;
  • качество на услугите, удостоверено с международни сертификати и референции от известни компании и личности;
  • присъствие на пазара на счетоводни услуги от дълго време, с голям брой офиси или партньори, с професионални публикации в специализирани издания за финанси и счетоводство;
  • гаранция за сигурност чрез поемане на материална отговорност в случай на допусната грешка;
  • достъпна цена за счетоводните услуги.

Проучванията сочат, че изключително важен фактор при финалния избор на счетоводно предприятие, е добрият имидж и препоръките, които има кантората.

Все по-често обаче собственикът на бизнес не се предоверява на познати и партньори, а прави сериозно проучване в интернет относно дейността на счетоводителите, на които е спрял вниманието си. Качественото присъствие в интернет пространството (с добре поддържан фирмен сайт и профили в социалните мрежи, актуални публикации в блогове и специализирани счетоводни онлайн медии и т.н.) в почти всички случаи е гаранция, че ще попаднете на експерти, които не просто имат познания в сферата на счетоводството, но и са в крак с тенденциите в правенето на бизнес.

В заключение - на вашия счетоводител трябва да можете да разчитате не само за изготвяне на документи и подаване на отчети, а за цялостни решения в подкрепа на бизнеса ви.

Ако се колебаете дали ИНБАЛАНС отговаря на всички изброени по-горе изисквания за идеалния бъдещ счетоводител на вашата сега стартираща или активно работеща компания, опознайте ни по-добре ТУК.

Материалът е полезен за вас? Споделете го, за да достигне до повече заинтересовани читатели!