Референция - Дафна – ДК ООД

РЕФЕРЕНЦИЯ

От Димитър Костадинов Вълчев, 
управител на Дафна – ДК ООД,

Счетоводното предприятие, управлявано от Хазарос Четинян обслужва нашето инвестиционно дружество от самата му регистрация през 1998 г. Доказателство за качествената им работа са многобройните данъчни проверки и ревизии през годините, по време на които не сме имали никакви проблеми. Четинян през тези години е бил наш доверен пълномощник и на наши задгранични дружества, подпомагащи хотелиерската ни дейност.

От счетоводството ни сме получавали своевременно изискваната управленска информация, за да можем да планираме нашата дейност и нашите данъци.

Като съдружници в Дафна – ДК ООД, заедно с Ангел Пепелешев сме управители и на група други дружества, с основна дейност дистрибуция и логистика на тютюневи изделия на едро. Групата фирми, които управляваме чрез Дафна Груп ООД се състои от повече от 30 предприятия, контролиращи около 21% от търговията с тютюневи изделия в страната и с  годишн оборот над 3 млрд. лева. Хазарос Четинян като физическо лице е нашият главен счетоводител и супервайзор на компаниите ни. За всяка компания винаги съм разчитали на компетентното му мнение. 

 

29.04.2016 г.                                                                     Управител: Димитър Вълчев
гр. Пловдив

Референция - Дафна – ДК ООД