Референция - North Atlantic Investment Group

NORTH ATLANTIC INVESTMENT GROUP

През 2015 г. по препоръка на мой бизнес партньор наех за счетоводител Инбаланс-Пловдив ЕООД. Притежавам няколко компании с дейност в Русия, Украйна и България. Постепенно прехвърлих счетодството ми към Инбаланс.

От средата на 2015 г. за мен се откри перспективна бизнес възможност с партньори от Китай. С помощта на Четинян от Инбаланс развихме тази възможност и регистрирахме съвместно дружество с китайските ни партньори.

Тъй като съм също украински гражданин с украински партньори, осигурих изработването и получаването на конструкторска документация за различни типове вертолети и самолети, изработени от украински конструкторски бюра. Китайското дружество - наш партьор до момента получи необходимия кредит за започване на производството им в Китай. Част от сумата получихме в България, тъй като North Atlantic Investment Group е основен координатор и разпределител на проекта. 

За развитието на проекта, счетоводното обслужване, получаването на своевременна информация съм благодарен на г-н Четинян, както и на целия обслужващ счетоводен екип.

Нашите китайски партньори също са одобрили дейността на счетоводителите ни и разчитат на тях за получаването на изискваната отчетност.

Управител:

Борислав Бойчинов

Референция - North Atlantic Investment Group