Референция - Ню Лайф Медицински център по акушерство и гинекология

АЙ ВИ ЕФ ИНТЕРНЕШАНЪЛ  АД

РЕФЕРЕНЦИЯ

През 2013 г. увиличихме нашите инвестиции в гр. Пловдив. С необходимостта от откриването на медицински център в Пловдив се наложи да прехвърлим счетоводното ни обслужване от гр. София в гр. Пловдив. След проучване на счетоводни фирми, за обслужването ни се спряхме на „Инбаланс - Пловдив“ ЕООД.

Заедно с екипа счетоводители регистрирахме Ню Лайф Медицински център по акушерство и гинекология, като поверихме на тях и счетоводството си.

През годините привлякохме като акционери вторият по големина пенсионен фонд в Израел Altshuler Shaham Investment House Ltd. За дейността ни получаваме месечно изискваната счетоводна отчетност и информация.

От началото на 2016 г. започнахме изграждането на хемодиализни центрове в България. Помощ в регистрацията и обслужването отново получаваме от „Инбаланс - Пловдив“ ЕООД, на които се доверихме като счетоводители.

Алберто Бехар

Управител

Референция - Ню Лайф Медицински център по акушерство и гинекология