Референция - Opticentre Ltd

РЕФЕРЕНЦИЯ

До 2013 г. имах нает счетоводител във фирмаа ни. Не бях достатъчно удовлетворен от счетоводството ни и след проучване избрах услугите на „Инбаланс – Пловдив“ ЕООД. 

В дейността ми съм се стремял и постигнал пълна автоматизация на документацията. Със счетоводния екип на Инбаланс работим успешно и безпроблемно, използвайки интернет банкиране и чрез предоставен достъп към нашата система за документиране на всички наши стопански операции. Практически счетоводството се осъществява дистанционно без мое участие в процеса.

Желая да преобразувам моето дружество в публично и да търся контакти с инвеститори за разрастването му. Именно затова получавам счетоводната информация и отчетност, съставени по правилата на международните счетоводни стандарти.

Веднага след прехвърляне на счетоводството ми към Инбаланс имах данъчна ревизия за петгодишен период. Оказа се, че моята предишна счетоводителка е допуснала немалко неточности и грешки. Въпреки че счетоводството ми не е било при тях, те ни помогнаха и защитиха фирмата ми.

Доверявам се на счетоводителите си и координирам важните бизнес решения със счетоводния екип на Инбаланс.

Инбаланс обслужват и друго дружество – Оптиенерджи – акционерно дружество, в което съм съдружник с Джоузеф Дигнан – гражданин на Ирландия. В него също нямаме проблеми с обслужването ни и сме доволни от счетоводния екип.

Управител:

Мишел Тютюнджан

Референция - Opticentre Ltd